Namibia_-_Etosha_black_rhino

Aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens zoals vermeld op deze website hebben wij veel zorg besteed. Niettemin aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor (directe en/of indirecte) schade als gevolg van onjuistheden en/of schade als gevolg van onvolledigheden en/of schade als gevolg van problemen (mede) veroorzaakt door het op elektronische wijze aanbieden en verzenden van gegevens en/of technische storingen.

Bovendien kunnen aan alle aanbiedingen extra en beperkende voorwaarden worden gesteld door de uitvoerende reisorganisatie en/of luchtvaartmaatschappij.