Namibia_-_Etosha_black_rhino

Aanbod:
Het aanbod dat door de reisorganisator wordt aangeboden kan worden herroepen. Dat zal bijvoorbeeld moeten gebeuren indien de reis of het verlangde hotel is volgeboekt.

Aansprakelijkheid van de boeking:

Degene die een reis boekt voor (ook) andere deelnemers is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond dat ouders of voogden toestemming hebben verleend.

Aard van de reis en aansprakelijkheid:
1. De reiziger bevestigt nadrukkelijk op de hoogte te zijn van het avontuurlijke karakter van de reis, met het daarbij horende eventueel gebrek aan comfort en met de mogelijke programmawijzigingen ten gevolge van plaatselijke omstandigheden in het bezochte land.
2. Gezien de aard van de reizen dient de reiziger zich bewust te zijn van sommige risico's en eventueel gebrek aan of het soms beperkte niveau van de medische hulpverlening, infrastructuur en communicatiemiddelen.
3. Voor direct of indirect geleden materiële en/of medische schade, of de gevolgen daarvan, waarbij de reiziger geen beroep kan doen op een door hem afgesloten reisverzekering, of niet vallend onder de garanties van de Stichting Garantiefonds Reisgelden of Stichting Calamiteitenfonds Reizen, kan de reiziger geenszins de aansprakelijkheid inroepen van H3reizen of de lokale uitvoerders.

Annuleringskosten:
Een eventuele annulering kunt u alleen tijdens kantooruren aan ons doorgeven. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
A: Annulering tot 42 dagen voor vertrek 20% van de reissom
B: Annulering vanaf 42 dagen tot 28 dagen voor vertrek 35% van de reissom
C: Annulering vanaf 28 dagen tot 21 dagen voor vertrek 50% van de reissom
D: Annulering vanaf 21 dagen tot 7 dagen voor vertrek 75% van de reissom
E: Annulering vanaf 7 dagen tot en met de dag van vertrek 100% van de reissom

Echter, in het geval dat de annuleringskosten, welke de leverancier aan ons doorberekent, hoger zijn dan de kosten hierboven , worden de annuleringskosten met deze meerkosten verhoogd. Na vertrek bedragen de annuleringskosten 100%.
Wij raden u aan om het risico af te dekken met een annuleringsverzekering (zie de voorwaarden van uw verzekeringsmaatschappij).

Autohuur:
Voor onze fly-drives en individuele reizen bemiddelen wij bij het huren van een auto. U kan een voorkeur opgegeven voor een bepaald type auto en voor de maatschappij. De leverancier behoudt zich altijd het recht de gehuurde auto met een gelijkend model in te wisselen. Voor fly-drives en individuele reizen geldt dat de auto u wordt aangeboden op het kantoor van het desbetreffende autoverhuurbedrijf in Windhoek of op de luchthaven. Let u bij ondertekening van de huurovereenkomst op alle noodzakelijke details. U dient op het moment van ondertekening akkoord te zijn met de inhoud van het contract, daar hierop achteraf geen verhaal kan worden gehaald. Dit geldt uiteraard ook voor het akkoord gaan met de eindafrekening.
H3reizen en medewerkers zijn nooit verandwoordelijk voor pech of calamiteiten met een huurauto. U dient zich bewust te zijn van het feit dat de autoverhuurorganisaties onafhankelijke organisaties zijn en derhalve altijd zelf verandwoordelijk zijn voor de verhuur van hun auto's.

Bagage:
In het algemeen geldt dat de ruimbagage niet meer dan 20 kg. per persoon mag bedragen (uitgezonderd kinderen onder de twee). Voor extra kilo's dient u dan bij te betalen. Hoeveel dit is verschilt per luchtvaartmaatschappij. U mag een stuks handbagage meenemen in het vliegtuig. De maximale afmetingen hiervan verschillen per luchtvaartmaatschappij maar mogen in het algemeen een omvang van 55x35x25 cm en een gewicht van 5 kilogram hebben. Informeer voor de exacte informatie bij uw luchtvaartmaatschappij.
U dient er verder rekening mee te houden dat er tijdens groepsrondreizen een bagagebeperking is. Dit heeft ermee te maken dat er beperkte bagageruimte aanwezig is in de desbetreffende auto's. Het is in het belang van uw medepassagiers en uzelf om de bagage beperkt te houden. Het valt aan te bevelen een zachte plooibare tas of koffer te gebruiken. Ook voor de fly-drives en de individuele reizen dient u er rekening mee dient te houden dat er beperkt bagageruim is in de auto.

Betaling:
Behalve in geval van verhuring of indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger bij de ondertekening van de offerte 30% van de totale reissom als voorschot, met een minimum van 400EURO.
Behalve indien op de offerte anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het totale saldo uiterlijk zes weken (42 dagen) voor de vertrekdatum.
Boekt de reiziger minder dan zes weken voor de vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen.

Brochure errata:
Bij het verstrekken van informatie in onze brochure en prijslijst trachten wij zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan.
Het kan voorkomen dat wij geconfronteerd worden met kennelijk fouten of vergissingen in onze kleurenbrochure en/of prijslijst. Belangrijke wijzigingen en/of aanvullingen op het reisprogramma worden zodra deze zijn vastgesteld aan u doorgegeven. H3reizen draagt in geen geval verantwoordelijkheid voor fouten in de brochure en/of prijslijst.

Definitieve Boeking:
Een boeking is definitief na telefonisch of schriftelijk akkoord van de klant. Is de klant echter nalatig in het betalen van het bedrag van de aanbetaling, dan behoudt H3reizen zich het recht de overeenkomst op elk gewenst moment te beëindigen.

Excursies:
Sommige excursies bij de safari's en groepsreizen zijn wel bij de prijs inbegrepen sommigen niet. De excursies als aangegeven in de reisomschrijving zijn inbegrepen in de prijs tenzij anders vermeld. Deze excursies, die niet in de reissom zijn opgenomen, maar waar u wel aan wilt deelnemen, dient u lokaal af te rekenen en vallen buiten de verantwoordelijkheid van H3reizen. Eventuele klachten moet u ook rechtstreeks met de uitvoerende organisatie afhandelen.
Activiteiten/Excursies genoemd in de fly-drive omschrijvingen zijn nooit inbegrepen tenzij vermeld bij inclusief of bij basis FI, full-itinerary boeking.

Gezondheidsvoorschriften:
Elk gezondheidsadvies is afhankelijk van uw persoonlijke medische achtergrond, hoe lang u naar een bepaald land gaat en naar welk gebied u gaat. Wij raden u dan ook aan een persoonlijk advies in te winnen. Voor informatie over gezondheidsvoorschriften voor Namibië raden wij u aan contact op te nemen met de plaatselijke GG&GD-dienst Hieronder volgen een aantal informatielijnen:
Landelijk Coordinatie Centrum Reizigers Advisering, tel: 0900-9584
Travel Clinic Havenziekenhuis, tel: 0900-5034090
KLM Travel Clinic Schiphol en Amsterdam, tel: 0900-1091096

Herroeping:
Het aanbod van H3reizen is op basis van beschikbaarheid en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping zal indien mogelijk met opgaaf van redenen gebeuren maar kan zonder opgaaf van redenen. Herroeping wegens correctie van fouten in de reissomberekening is toegestaan, evenals herroeping wegens verhoging van de reissom.

Internet:
H3reizen heeft een eigen internetsite met informatie over Namibië en Botswana, maar ook andere sites verschaffen informatie over Namibië en Botswana. H3reizen draagt voor de inhoud en de eventuele onjuistheden in deze informatie op de sites geen enkele verantwoordelijkheid.

Invoerbepalingen:
Het in-en uitvoeren van goederen is aan regels gebonden. Voor details over de regels die gelden voor Namibië en Botswana kunt u contact opnemen met de Douane, tel: 0800-0143

Lokaal afrekenen:
Alle extra's bij een reis zult u zelf moeten betalen. Kijkt u de rekening goed na, want het achterhalen van de informatie naderhand is bijna niet mogelijk en het verkrijgen van restitutie achteraf is vrijwel onmogelijk.

Minimum leeftijd:
Afhankelijk van de gekozen safari geldt er voor deelname aan een wilderness safari een minimum leeftijd van 12 jaar.

Niet gebruikte accommodaties en andere diensten:
De reiziger die tijdens de reis op eigen initiatief van de geprogrammeerde of voorgestelde route afwijkt of zich aan de eventueel aanwezige begeleiding onttrekt en daardoor niet op de afgesproken tijdstippen of locaties aanwezig is, draagt de aansprakelijkheid voor alle extrakosten die dit met zich meebrengt, en heeft geen recht op terugbetaling voor niet-genoten diensten.
Accommodaties, excursies, en andere diensten die in de reissom zijn opgenomen, maar waar geen gebruik van is gemaakt kan H3reizen niet restitueren.

Paspoort en Visum:
Voor Namibië en Botswana geldt dat u in het bezit moet zijn van een paspoort die nog 6 maanden geldig is na verblijf. Er is geen visum nodig bij verblijf van maximaal 3 maanden.
Indien u een voertuig heeft gehuurd, dient u een Nederlands rijbewijs en een internationaal rijbewijs te kunnen overhandigen.
U bent zelf verantwoordelijk voor het in bezit hebben van de juiste documenten bij vertrek en tijdens de reis. Zorg dat u op de hoogte bent van de meest recente informatie. Wij raden u aan hiervoor contact op te nemen met de ambassade van Namibië in Brussel, tel: 0032-27711410
Deelnemers die de Nederlandse nationaliteit niet bezitten, dienen bij de Ambassade van hun land naar exacte grensdocumenten te informeren.

Postadres H3reizen:
Jan Ligthartstraat 12
1321KK  Almere
The Netherlands

Prijzen:
Al onze genoemde prijzen zijn op basis van de ten tijde van het in druk geven van dit programma bekend zijnde gegevens en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Tussentijdse wijzigingen, bv toegevoegde brandstoftoeslagen door luchtvaartmaatschappijen berekenen wij door aan de klant. 

Aangezien onze fly-drives en individuele reizen uit verschillende zelf te bepalen componenten bestaan en op elke willekeurige datum kunnen vertrekken, hebben wij hiervoor geen vaste prijs. Prijzen zijn per persoon, prijzen zijn "vanaf" prijzen uitgaande van de prijzen geldig in het laagseizoen, en afhankelijk van beschikbaarheden. Niet inbegrepen hierbij zijn kinderkortingen en één-persoonstoeslagen.

Prijzen genoemd op de site zijn geldig van 31 okt. 2012 t/m 31 okt. 2013

Reisbescheiden:
Uw reisbescheiden, waarvan de samenstelling afhankelijk is van de geboekte reis, ontvangt u tot uiterlijk twee weken voordat de reis vertrekt doch pas na ontvangst van de totale reissom op rekening van H3reizen tenzij anders overeengekomen.

Reisleiding:
Voor al onze groepsreizen geldt dat u zonder reisleiding van en naar uw bestemming vliegt. U ontmoet uw reisleiding en eventuele overige deelnemers op het beginpunt van uw rondreis.

Roken:
Tijdens gidsbegeleide reizen wordt er in de auto('s)/busjes niet gerookt. Er worden stops gemaakt zodat rokers tijdens de stops kunnen roken. 

Speciale wensen en eisen:
H3reizen zal zo mogelijk voldoen aan wensen (preferenties) die bij boeking kenbaar worden gemaakt. Of dat lukt is evenwel vaak afhankelijk van de uiteindelijke dienstverlener, zoals bijvoorbeeld de eigenaar van de lodge of de luchtvaartmaatschappij waar de tickets geboekt zijn.
Ook een medische verklaring biedt geen garantie dat de preferentie wordt gerealiseerd. Essenties worden door ons doorgaans niet geaccepteerd.

Springbok en Wilderness Safaris:
H3reizen heeft een samenwerkingsverband met Wilderness Safaris. Dit houdt in dat verschillende zaken door H3reizen en/of Wilderness Safaris kunnen worden waargenomen afhankelijk van de geboekte reis en services.

Stichting Garantiefonds Reisgelden
Ons bedrijf is aangesloten bij SGR.
Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.
De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Tevredenheid:
Het kan zij dat u tijdens uw reis niet tevreden bent, of een tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst constateert. Deze dient u z.s.m. te melden bij de betrokken dienstverlener(zie ook bij "Springbok of Wilderness Safaris"). Wordt de tekortkoming niet opgelost, dan moet deze direct bij het agentschap in Windhoek gemeld worden. Als de tekortkoming nog niet naar uw tevredenheid is opgelost na melding en aanleiding geeft tot een klacht, dient u deze schriftelijk te melden, ter plaatse bij het agentschap. Is dit onmogelijk dan bij de reisorganisator. Indien u onverhoopt verzuimd een tekortkoming door te geven bij aanvang van het probleem en/of tijdens het verblijf, kan dit betekenen dat u het recht op genoegdoening verliest, daar wij niet in de gelegenheid zijn gesteld een oplossing te bieden.

Verzekeringen:
Uiteraard spreekt het voor zich dat u zich goed verzekerd voordat u op reis gaat. Wij raden u dan ook aan om bij uw verzekeringsmaatschappij te informeren naar een goede reis- en annuleringsverzekering. Hiernaast is het gezien de aard van de reizen en het land ten sterkste aan te raden een goede medische verzekering af te sluiten! Ook H3reizen biedt de mogelijkheid om in combinatie met een reis een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten.

Vluchten:
H3reizen is nimmer aansprakelijk te stellen voor nadelige gevolgen, zowel materiële als immateriële schade, als gevolg van vertragingen en/of annuleringen van door de reiziger bij H3reizen geboekte diensten, waaronder vluchten. 

Website:
H3reizen heeft een eigen website: www.h3reizen.nl, u kunt geen enkel recht ontlenen aan de inhoud en eventuele onjuistheden in de informatie op de site, zie ook onder "Internet".

Wilde dieren:
Tijdens uw reis kunt u in direct contact komen met wilde dieren. Aanvallen door wilde dieren zijn zeldzaam, maar er is geen garantie tijdens de safari's/reizen in de wildernis dat dit ook niet zal gebeuren. Verantwoordelijkheid hiervoor ligt nooit bij H3reizen en hun medewerkers. Let op: alle kampen van Wilderness Safaris liggen in de vrije natuur, zonder hekken. Botswana heeft geen hekken om de wildgebieden heen, het wild kan vrijelijk rondlopen.

Wilderness Safari's:
Op al onze reizen die in samenwerking met Wilderness Safari's worden aangeboden zijn de voorwaarden als gesteld door Wilderness Safaris van toepassing. Voor inzien van deze voorwaarden klik hier.

Wijzigingen:
Eenmaal geboekt bestaat er geen mogelijkheid meer om de vertrekdatum te veranderen. Indien u de vertrekdatum vanuit Nederland of Duitsland zou willen veranderen wordt dit als een annulering beschouwd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen binnen 42 dagen voor vertrek vanuit Nederland of Duitsland niet in behandeling te nemen of te verwijzen naar de (afwijkende) annuleringskosten.
Mocht u na boeking nog iets willen wijzigen in de geboekte reis, dan zal € 35,- servicekosten in rekening gebracht worden bovenop de eventuele gewijzigde reissom.
Niet meegaan op een geboekte reis is een annulering. Hiervoor verwijzen wij u naar de (afwijkende) annuleringskosten.

Wijzigingen reissom:
Wij behouden ons het recht voor de reissom te wijzigen indien wijzigingen in de vervoerskosten, verschuldigde heffingen en van toepassing zijnde wisselkoersen daartoe aanleiding geven. Verhogingen van deze kosten zullen daarbij netto, dus zonder opslag, worden doorberekend.

U kunt een totaaloverzicht van onze Algemene Voorwaarden opvragen bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52974006.